+972545900683

תנאי שימוש באתר ונהלי פרטיות

מידע זכויות יוצרים

צביאל – קידום ובניית אתרים ©2019. כל הזכויות שמורות.

 1. כל תוכן אשר את\ה רואה באתר זה מוגן תחת זכויות יוצרים או בדרך אחרת, בבעלות צביאל קידום ובניית אתרים או על ידי צד שלישי אשר מורשה או מעניק לצביאל קידום ובניית אתרים את הזכות להשתמש בחומר זה. זאת אלא אם צוין במפורש אחרת או באישור מראש ובכתב של צביאל – קידום ובניית אתרים.
 2. אנו מעניקים לך הרשאה להדפיס דפים בודדים מהאתר, אלא אם צוין במפורש אחרת, לשימושך האישי והלא מסחרי בלמידה על השירותים והתכנים המוצעים על ידי צביאל – קידום ובניית אתרים או לשימושך הלא מסחרי בקשר עם תחומי רוחניות, טיפים ומידע המפורסם תחת בלוג האתר.
 3. אין הרשאה זו מעניקה לך רישיון לבצע מכירה, לסחור במידע גם אם בוצעו על ידך שינויים במידע שהוצא מהאתר . הענקת הרשאה זו אינה העברה של בעלות, ועל פי הרשאה זו אינך רשאי:
  • להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל תצוגה פומבית
  • להסיר את כל זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים או סימנים קנייניים אחרים מהחומרים
  • הצגת החומרים על כל שרת אחר
 4. אין אנו מתחייבים כי השימוש שלך בחומרים המוצגים באתר לא יפגע בזכויותיהם של צדדים שלישיים. אלא אם כן צוין אחרת, כל הסמלים, השמות, הפונטים, העיצובים והסימנים באתר הם סימני מסחר שבבעלות או
  בשימוש ברישיון על ידי צביאל – קידום ובניית אתרים או באישור הצד השלישי לשימוש באתר זה.
 5. השימוש או השימוש לרעה בכל אחד מהסימנים או במידע אחר אסור בהחלט. האמור בסעיף זה לא יתפרש כמתן משמעות, השלכה או כל רישיון אחר או זכות על פי כל פטנט או סימן מסחר או זכות קניין
  רוחני אחרת של צביאל – קידום ובניית אתרים או כל צד שלישי. אלא אם צוין במפורש לעיל, שום דבר הנכלל כאן לא יפורש
  כמעניק כל רישיון או זכות תחת כל זכויות יוצרים של צביאל – קידום ובניית אתרים.